หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.4

ISBN : 9786162034459

ชื่อชุด : SMILE

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning และฝึกฝนแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นำเสนอด้วยภาพการ์ตูนสีสันสดใส พร้อมเพลงและเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง