แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.5

ชื่อชุด : UPSTREAM

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่เข้มข้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET และ GAT

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง