แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.3

ชื่อชุด : ACCESS

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับหนังสือเรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน และมีเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง