รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย

ISBN : 9789744395252

ชื่อชุด : ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง