นิทานเสริมประสบการณ์ บ้านของโกโก้ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

นิทานเสริมประสบการณ์ บ้านของโกโก้ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

ชื่อชุด : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

ชื่อผู้แต่ง : วิภา ตัณฑุลพงษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง บ้านของโกโก้ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของโกโก้ลูกกาสีน้ำตาลและครอบครัวต้องการค้นพบแหล่งที่อยู่ใหม่สำหรับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น ทำให้โกโก้ได้เห็นบ้านของคนมากมาย ทั้งบ้านที่อยู่ชายทะเล บ้านเรือนแพ บ้านตึก บ้านสวน

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง