ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ KID'S KIT
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ KID'S KIT

ชื่อชุด : ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ Kid's kit

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การสังเกต การจำและจำแนกทางสายตาและการฟัง การเรียงลำดับ ทิศทาง จัดกลุ่มสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ และจำนวนตัวเลข ผ่านการบูณาการศิลปศึกษาพื้นฐาน ในเรื่อง สี เส้น รูปร่าง (1 ชุด มี 3 เล่ม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง