ชุด Play N Grow : หนูน้อยเล่าเรื่อง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด Play N Grow : หนูน้อยเล่าเรื่อง

ชื่อชุด : ชุด เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ปฐมวัย ชุด Play N Grow

ชื่อผู้แต่ง : อักษร สมาร์ท B

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ส่งเสริมเชาว์ปัญญา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็นกระบวนการ หลังจากเล่นของเล่นเสริมทักษะซึ่งมีโจทย์ให้เด็กทำไปทีละขั้นและสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเอง เด็กสามารถฝึกซ้ำย้ำทวนผ่านแบบฝึกที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยใบงาน หนูน้อยเล่าเรื่องเป็นเกมฝึกการเรียงลำดับเหตุการณ์และฝึกการสื่อสารในการเล่าเรื่องราว รวมถึงการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง