ศพด 02-ต บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการ อายุต่ำกว่า 3 ปี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ศพด 02-ต บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการ อายุต่ำกว่า 3 ปี

ชื่อชุด : สมุดบันทึกพัฒนาการและสมุดรายงานประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง : วิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี ตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และตรงตามสำนักโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมีแบบบันทึกเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย (DSPM)

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง