ชุด แบบฝึกหรรษา เรื่องตัวเลข (แบบฝึก+ใบงาน)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด แบบฝึกหรรษา เรื่องตัวเลข (แบบฝึก+ใบงาน)

ISBN : 8859281701531

ชื่อชุด : Play N Grow

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเพื่อซ้ำ ย้ำ ทวน และแสดงให้เห็นความเข้าใจหลักการเรียนรู้ผ่านการเล่นใบงาน เพื่อแสดงพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง