ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรรูปปาก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรรูปปาก

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องโดยใช้ความรู้ฐานกรณ์ในการฝึกฝนการออกเสียงภาษาไทยตามรูปปากและสัญลักษณ์ ประกอบด้วยบัตรรูปปาก จำนวน 44 ใบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง