พลเมืองเด็กรักษ์โลก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

พลเมืองเด็กรักษ์โลก

ISBN : 9786168090558

ชื่อชุด : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

ชื่อผู้แต่ง : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เด็กดี เป็นเด็กที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจในชาติ และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ประเทศที่มีพลเมืองเด็กดีจะมีแต่ความสงบสุข และเจริญก้าวหน้า จงเป็นเด็กดีตั้งแต่วันนี้เพื่อประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรือง ในวันข้างหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง