กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน
Download
Share

กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน

ISBN : 9786162120626

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

Auther name : คิล ชาง ฮโย / มิน แจ ฮวี

Copy : etc.

Product detail

"สิ่งของต่างๆ ล้วนมีน้ำหนักแตกต่างกันออกไป หากเราทราบว่าหน่วยพื้นฐานของน้ำหนักที่เป็นกรัมและกิโลกรัมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ก็สามารถตอบได้ว่าของสิ่งใดหนักเบากว่ากัน"เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products