DVD-Rom Twig คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 1

Download
Share

DVD-Rom Twig คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 1

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบสารคดีสั้นมาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครบครันที่ครบครันเนื้อหาตรงตามหลักสูตรสร้างความรู้คู่ความสนุก เกิดการเรียนรู้ผ่านบริบทในชีวิตจริง

Related Products