โลกร้อนสัญญาณแห่งหายนะ
Download
Share
picture

โลกร้อนสัญญาณแห่งหายนะ

ISBN : 9789748124698

Series name :

Auther name : ดาณุภา ไชยพรธรรม

Copy : etc.

Product detail

'โลกร้อน' ปัญหาใหญ่สุดที่ทุกๆ ชีวิตบนโลกกำลังเผชิญ ไม่มีใครสามารถหลีกหนีมันได้อีกต่อไป ถึงอยากจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขั้นรุนแรงซึ่งเรากำลังเผชิญในทุกวันนี้ คือผลแห่งการไม่เอาใจใส่ต่อวงจรธรรมชาติของมนุษย์ และยังกลับทำร้ายทำลายอย่างไม่คำนึงถึงวันพรุ่งนี้ ซึ่งอย่างไรเสีย ไม่เรา ก็ลูกหลานเรายังคงต้องอาศัยโลกมนุษย์ใบเดิมใบนี้อยู่ไปชั่วนาตาปี เข้าใจถึงข้อเท็จจริง ที่มา และที่เรากำลังเผชิญ รวมถึงสิ่งที่จะต้องประสบในปัญหาโลกร้อน ปัญหาที่เราต้องร่วมลงเรือลำเดียวกันอย่างไม่มีทางเลี่ยง

Related Products