เปิดโลกของการบิน กับพี่น้องไรด์

Download
Share
picture

เปิดโลกของการบิน กับพี่น้องไรด์

ISBN : 9789748001692

Series name :

Auther name : ian Graham / ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ

Copy : etc.

Product detail

รูปร่างของแพนอากาศ ทำให้เกิดแรงดันขึ้นสู่ข้างบน เรียกว่า แรงยก การเคลื่อนไหวรอบแกนขวางของอากาศยานจะเปลี่ยนแปลงเมื่อส่วนหัวเงยขึ้นหรือปักลง แรง 4 แรง ที่กระทำต่อเครื่องบินทุกลำเหมือนกัน คือน้ำหนัก แรงยก แรงขับ และแรงต้าน เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขึ้นบินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1903

Related Products