ใต้เงาฉัตร
Download
Share
picture

ใต้เงาฉัตร

ISBN : 9789740502616

Series name :

Auther name : ทัศนา ทัศนมิตร

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเรื่องราวประวัติของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักยิ่งและมิเคยเลือนหายไปจากใจของชาวประชา พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ถูกจารจดด้วยถ้อยอักษรแห่งความภักดีกลายเป็นบันทึกหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ พร้อมภาพประกอบสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก รวบรวมมาให้คุณได้ศึกษากันในเล่ม

Related Products