หลักสูตรปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล 1

Audio

เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล...

วันที่
12/12/2023
เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 1

Audio

เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 1

วันที่
12/12/2023
ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)

Audio

ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)

วันที่
12/12/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB