หลักสูตรปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ตัวเรา สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Audio

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ตัวเรา สำหรับเด็กอายุ...

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ 4 สาระ เด็กเล็กรู้คิด (ศพด.) (4 เล่ม)

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ 4 สาระ เด็กเล็กรู้คิด (ศพ...

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อนุบาล 3

Audio

เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อนุบาล 3

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 3

Audio

เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 3

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล 3

Audio

เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล...

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 3

Audio

เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 3

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อนุบาล 2

Audio

เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อนุบาล 2

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 2

Audio

เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 2

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล 2

Audio

เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล...

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 2

Audio

เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 2

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อนุบาล 1

Audio

เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อนุบาล 1

วันที่
02/12/2023
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 1

Audio

เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 1

วันที่
02/12/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB