หลักสูตรปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.1

Audio

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

วันที่
02/12/2023
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.2

Audio

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

วันที่
02/12/2023
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.3

Audio

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.3

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.3

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.3

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.2

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.2

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.1

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.1

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.3

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.3

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.2

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.2

วันที่
02/12/2023
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.1

Audio

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.1

วันที่
02/12/2023
ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Audio

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สำห...

วันที่
02/12/2023
ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ธรรมชาติรอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Audio

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ธรรมชาติรอบตัว สำหรับ...

วันที่
02/12/2023
ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม บุคคล สถานที่ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Audio

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม บุคคล สถานที่ สำหรับเ...

วันที่
02/12/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB