หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.2

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล...

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล...

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
16/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

วันที่
16/04/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB