หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.2

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สมฐ.สุขศึกษา ม.2

เฉลย

สมฐ.สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลฯ สุขศึกษา ม.2

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลฯ สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
27/11/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.