หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

สรุปสาระ สำคัญ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
23/04/2024
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.1

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.1

วันที่
23/04/2024
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.1

เฉลย

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม...

วันที่
23/04/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1

วันที่
23/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
23/04/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB