หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.6

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.6

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.5

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.5

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.4

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.3

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.3

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.1

วันที่
24/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.