หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกปฎิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฎิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.6

วันที่
26/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.5

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.5

วันที่
26/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.4

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.4

วันที่
26/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.3

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.3

วันที่
26/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.2

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.2

วันที่
26/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.1

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.