หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

วันที่
28/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
28/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4

วันที่
28/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
28/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

วันที่
28/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

วันที่
28/11/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB