หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณ...

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณ...

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณ...

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.