หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.