หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.6

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.6

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.4

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.4

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.3

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.3

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.2

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.2

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.1

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.1

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.