หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.5

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.5

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.5

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.5

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.6

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

วันที่
13/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
13/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB