หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1

วันที่
19/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4

วันที่
19/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

แผนการสอน

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วันที่
19/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แผนการสอน

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

วันที่
19/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

แผนการสอน

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

วันที่
19/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

แผนการสอน

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

ใบงาน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
19/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

เฉลย

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วันที่
19/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

เฉลย

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB