หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาษาไทย)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาษาไทย)

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ภาษาไทย)

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เ...

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.5

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.5

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.5

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโ...

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.5

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.5

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.5

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ป.5

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสต...

วันที่
: 27/11/2020
ขนาดไฟล์
: 0.00 Kb.