หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.5

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
25/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.5

Audio

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.5

วันที่
25/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.5

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.5

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.5

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
25/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB