หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

บัตรคำ/บัตรภาพ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
23/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB