หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

Audio

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

วันที่
19/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.4

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active Engl...

วันที่
19/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

วันที่
19/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB