หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

PowerPoint

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.3

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

คู่มือครู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

ข้อสอบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
22/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.