หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.3

แนวคำตอบ

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

บัตรคำ/บัตรภาพ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB