หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

บัตรคำ/บัตรภาพ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB