หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี

คู่มือครู

แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.1

แนวคำตอบ

แบบฝึกสนุกคิดคณิตรอบตัว ป.1

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

แนวคำตอบ

แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

แนวคำตอบ

แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3

แนวคำตอบ

แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

วันที่
16/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

แผนการสอน

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วันที่
16/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แผนการสอน

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

วันที่
16/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

เฉลย

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วันที่
16/07/2024
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

เฉลย

มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

วันที่
16/07/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป....

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB