หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.1

วันที่
24/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

วันที่
24/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
24/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
24/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
24/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

วันที่
24/07/2024
แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

เฉลย

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

วันที่
24/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
24/07/2024
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป...

วันที่
24/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB