หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

บัตรคำ/บัตรภาพ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB