หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

Audio

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

วันที่
21/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active Engl...

วันที่
21/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB