หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active Engl...

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & F...

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1

แนวคำตอบ

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.1

วันที่
16/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

Audio

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

วันที่
16/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
16/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB