หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.1

วันที่
19/07/2024
แบบปฎิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.1

เฉลย

แบบปฎิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.1

วันที่
19/07/2024
แบบปฎิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1

เฉลย

แบบปฎิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB