หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.1

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
02/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.