หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.6

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.6

วันที่
25/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.5

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.5

วันที่
25/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

วันที่
25/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.3

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.3

วันที่
25/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.2

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.2

วันที่
25/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

วันที่
25/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.