หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
26/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

Audio

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม....

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
26/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB