หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

ใบงาน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

เฉลย

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม...

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม...

วันที่
13/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB