หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

ใบงาน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB