หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 3

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
23/07/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
23/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
23/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB