หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
25/07/2024
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย...

วันที่
25/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4

วันที่
25/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB